CATECHESE

Gespreksgroep
De gespreksgroep onder leiding van ds. Hans Reedijk is op 9 januari jl. gestart. Handleiding voor de gesprekken is het boekwerkje "De Doornse Catechismus". We komen op de donderdagen bij elkaar in de consistorie van de kerk in Beets. Uiteraard ligt deze gespreksgroep nu ook stil vanwege het coronavirus. Hebt u ook belangstelling om mee te doen aan de gesprekskring neem dan contact op met ds. Hans Reedijk.

leerhuis

Bijbelgespreksgroep
In samenspraak met gespreksleider ds. Bart Stobbelaar kiest de gespreksgroep een bijbeltekst als gespreksonderwerp. Daarover wordt dan in een aantal avondsessies gesproken bij een van de deelnemers thuis. Het seizoen wordt afgesloten met een dienst die de deelnemers voorbereiden. Aanmeldern bij Leo Eek of Peter Verschoor (06-25081550)

Leerhuis
Het leerhuis bestaat al vele jaren en was indertijd een initiatief van een aantal mensen om samen over geloofs- en levensvragen te praten. De groep komt eens in de maand bij elkaar op een maandagmiddag van 14-16 uur. We gaan met de levensverhalen van de deelnemers aan de slag, of we bereiden een thema voor. De gesprekken worden geleid door ds. Truus de Boer. Iedereen kan aan het leerhuis deelnemen, voor vervoer wordt - indien nodig - gezorgd.