CATECHESE

Gespreksgroep
De gespreksgroep onder leiding van ds. Hans Reedijk is op 9 januari 2020. gestart. Handleiding voor de gesprekken is het boekwerkje "De Doornse Catechismus". We komen op de donderdagen bij elkaar in de consistorie van de kerk in Beets. Uiteraard ligt deze gespreksgroep nu ook stil vanwege het coronavirus. Hebt u ook belangstelling om mee te doen aan de gesprekskring neem dan contact op met ds. Hans Reedijk.

leerhuis