Ons contactblad "De Walvis"

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk. Het verschijnt zo'n 10 keer per jaar (meestal in de zomermaanden maar 1 keer). Het blad wordt binnen de gemeentegrenzen door vrijwilligers bezorgd en buiten de gemeente per post verstuurd. Voor de papieren versie wordt per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.

U kunt de laatste editie hier ophalen en de voorlaatste hier. Heeft u zelf een bijdrage voor De Walvis, dan kunt u die aanleveren bij de redactie van de Walvis. In de Walvis staat een schema voor de (uiterste) inleverdata.

Om De Walvis als PDF-file te kunnen openen moet uw computer beschikken over Adobe Reader. U kunt via de button hiernaast naar de pagina, waar u dit programma zonder kosten kunt downloaden.

Adobe Reader