AFSCHEID

Voor pastorale zorg bij een overlijden kunt u zich wenden tot onze ds. Hans Reedijk (dominee@pknzo.nl).

Voor meer informatie over de mogelijkheid en de kosten van een uitvaart/rouwdienst binnen de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk kunt u terecht bij onze kerkrentmeesters.


Eenmaal per jaar gedenkt onze kerkelijke gemeente de mensen van voorbij, maar die we niet vergeten. Ieder die wil, is welkom om met ons mee te gedenken. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie.

Er zijn kaarsen als stille tekenen van hoop tegen verlatenheid en angst. We noemen de namen van wie ons in leven en sterven zijn voorgegaan. Er is wierook dat ons verbindt met wat hoger en groter is dan wijzelf.

Een verlies went nooit helemaal. Vergeten doe je niet. Gemis nestelt zich in ergens in je bestaan. Het maakt deel uit van je geschiedenis. Het mag er zijn. Wat was, heeft een bijdrage geleverd aan wie je bent geworden, of niet heeft kunnen zijn.

Dit gedenken doen we op Gedachtenis-zondag.