Collecterooster

Het collecterooster kunt u hier inzien en downloaden. 

*) Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diakonale projecten

Collectebonnen
De kerkrentmeesters hebben voor u de mogelijkheid gecreëerd om collectebonnen te kopen. Deze kunt u contant of via bankoverschrijving betalen.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures:

  • 20 bonnen @  € 1,00 = totaal € 20,- per serie
  • 20 bonnen @  € 2,00 = totaal € 40,- per serie

Deze collectebonnen kunt U kopen bij kerkrentmeester Wim Vedder in Beets (bereikbaar via mail). Maar ook 's zondags voor de kerkdienst kunt U hiervoor bij hem terecht.

Het voordeel van het kopen van collectebonnen zit in de mogelijkheid die de belastingdienst heeft om giften via uw aanslagbiljet op te geven, en zo aftrekbaar te maken. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat u dan minimaal 1% van uw bruto inkomen als giften moet hebben gegeven aan "goede doelen", verenigingen en instellingen.

U kunt ook overwegen gebruik te maken van de fiscaal aantrekkelijke regeling "periodieke gift". 
U leest er meer over op de site van de Belastingdienst.

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan, maar wel een gift willen geven voor de collecte van die zondag, dan kan dat natuurlijk altijd. Dit kunt u doen door een gift, met vermelding van het doel en de datum, over te maken naar de diaconie van de PKN gemeente Zeevang, te Beets, rekeningnummer NL59 RABO 0367 3008 42.

Inzagen in de jaarrekeningen en begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters kunt u bij hen krijgen. Een mailtje naar ons of de diaconie is voldoende.

Opbrengst actie Kerkbalans 2018
Op 31 december 2018 was de stand als volgt:

 

2018

2017

Begroot

20.503

20.304

Toezeggingen

22.403

21.513

Ontvangen toezeggingen

21.743

20.773

Nog te ontvangen

660

740

Ontvangen niet toegezegd

125

145

Totaal ontvangen

21.868

20.918

 

 

 

Aantal aangeschreven leden

177

199

Aantal toezeggingen

149

149

Gemiddelde toezegging per lid

€ 150

€ 144

 

Opbrengst collecten 2018

 

kerkrentmeesterlijk

 

diaconaal

maand

totaal

aantal coll.

gemidd.

 

totaal

aantal coll.

gemidd.

januari

129,80

2

64,90

 

42,10

1

42,10

februari

197,50

4

49,38

 

223,87

4

55,97

maart

152,20

3

50,73

 

155,35

3

51,78

april

391,29

4

97,82

 

340,80

4

85,20

mei

154,40

3

51,47

 

134,65

3

44,88

juni

204,50

3

68,17

 

169,50

3

56,50

juli

293,05

2

146,53

 

169,21

2

84,61

augustus

295,90

4

73,98

 

313,10

4

78,28

september

227,75

4

56,94

 

189,50

4

47,38

oktober

151,20

2

75,60

 

406,90

3

135,63

november199,55299,78 355,053118,35
december467,73677,96 438,12587,62

opgeteld

2.864,87

39

73,46

 

2.938,15

39

75,34