DOPEN

 

Kan ik worden gedoopt?

Ja, dat kan. Zowel kinderen als volwassenen worden gedoopt. De viering van de doop vindt plaats in een zondagse ochtenddienst of in de Paasnacht.

 

Waar komt de doop vandaan?

Het doopritueel vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Jezus zelf werd gedoopt, hij doopte zélf, en hij vroeg zijn volgelingen om anderen met water te dopen ‘In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest'.

 

Wat is de betekenis van de doop?

De doop is een teken van de betrokkenheid tussen God en mensen en de verbondenheid van de Open Hof met de wereldwijde kerk. Met de doop ben je lid van de protestantse gemeente Zeevang&Oudendijk binnen de Protestantse Kerk van Nederland.

 

Hoe vindt het dopen plaats?

Tijdens een doopviering in de kerk komen de doopouders met kun kind (of de volwassen dopeling) bij de predikant naast het doopvont staan. De doopouders spreken hardop de wens uit hun kind te laten dopen, gemotiveerd met een geloofsuitspraak of doopbelofte, en noemen daarna de naam van de dopeling. Een volwassen dopeling kan het voor zichzelf zeggen. Vervolgens giet de predikant water over het hoofd van de dopeling. Na het dopen krijgt de dopeling de handen opgelegd en ontvangt daarmee de zegen.

 

Gaat er een voorbereiding aan vooraf?

In het gesprek met de predikant kun je afstemmen wanneer jij of je kind wordt gedoopt, je beweegreden bespreken en je nadere wensen afstemmen.

 

Is dit alles wat ik moet weten?

Dit korte overzicht is uiteraard niet compleet. Als je nog meer wilt weten of een specifieke vraag hebt, ben je van harte uitgenodigd om contact te zoeken met de predikant om je vragen en wensen te bespreken.

 

Ds. Hans Reedijk