Bijzondere diensten

Op deze pagina vindt u meer informatie over de bijzondere diensten van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk.

Paascyclus

doopIn de dagen rond Pasen viert de kerk de kern van het christelijk geloof: Jezus’ leven, lijden, sterven en opstanding. Daarin laat God zich kennen, zo delend in het menselijk bestaan, met vasthoudende liefde. Pasen is geen feest van dogma’s, eerder van beweging en hoop. Hoe door de wanhoop en de dood heen leven gewekt wordt. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Wie (een paar van) de vier diensten rond Pasen meemaakt, maakt als het ware ook zelf die beweging. Pasen krijgt een diepere betekenis.

Witte Donderdag

vieren wij de instelling van het avondmaal en de bereidheid van Jezus om zichzelf te geven uit liefde voor de mensen.

Goede Vrijdag

volgen wij de weg van Jezus tot in de dood en ondervinden wij de gevolgen van zijn liefde.

Paaswake

komt alles langzaam in een ander licht te staan.

Pasen

er ís volop licht en leven.