Eredienst

Op de volgende pagina's worden (onderdelen van) onze diensten, ook wel vieringen genoemd, toegelicht.

Op de pagina Bijeenkomsten wordt beschreven hoe de gang van zaken in onze vieringen is.

Door het jaar heen houden wij bijzondere diensten, die wij aldaar toelichten.

In een aantal diensten verleent onze cantorij medewerking.

Een aantal diensten wordt voorbereid door de liturgiegroep.

Kleuren spelen een belangrijke rol in de diensten en zij houden verband met de periode in het kerkelijk jaar. Hier kunt u lezen welke kleuren we gebruiken, waarom en wanneer.

Wilt u weten wanneer en waar onze eerstvolgende kerkdienst is, kijk dan onder Vieringen op Data en locaties.