INZEGENING VAN HUWELIJK EN ANDERE LEVENSVERBINTENISSEN

Gaat er een voorbereiding aan vooraf?
In het gesprek met de predikant kun je afstemmen wanneer je relatie wordt gezegend, je beweegreden bespreken en je nadere wensen afstemmen.

Hoe gebeurt een kerkelijke inzegening?
Een kerkelijke inzegening vindt plaats in een zondagse ochtendviering of binnen de eigen familiekring op een ander moment in de week. Partners geven elkaar het ja-woord of spreken een andere vorm van bevestiging naar elkaar uit. Er kunnen ringen worden uitgewisseld of andere vormen van symboliek worden gebruikt. De feitelijke zegening gebeurt onder handoplegging.

Wat is de betekenis van een kerkelijke inzegening?
Een kerkelijke inzegening is meer dan van mens tot mens iemand het goede toewensen. Zegenen is het goede toewensen namens God. Een zegen van God ondersteunt mensen en verbindt het geloof aan hun relatie.

Moet ik eerst naar de burgerlijke stand?
Ja, nadat je burgerlijk huwelijk is uitgesproken of je partnerschap is geregistreerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand kun je een kerkelijke zegen over je relatie ontvangen.

Kunnen ik en mijn partner van hetzelfde geslacht een kerkelijk zegen ontvangen?
Uiteraard, omdat wij geen onderscheid maken tussen partners van hetzelfde of verschillend geslacht.

Kan ik met mijn ongelovige partner om een kerkelijke zegen vragen?
Als jullie elkaar in je keuze ondersteunen, kunnen we in gesprek gaan over liefde, trouw en geloof, en op zoek gaan naar vormen en formuleringen waar jullie beiden achter kunnen staan.

Kan ik een kerkelijke inzegening ontvangen met een partner van verschillend geloof?
Ja, ook dat kan.

Kan ik om een pastorale zegen vragen als ik als al getrouwd ben of een geregistreerd partnerschap ben aangegaan?
Ja, dat kan.

Is dit alles wat ik moet weten?
Dit korte overzicht is uiteraard niet compleet. Als je nog meer wilt weten of een specifieke vraag hebt, ben je van harte uitgenodigd om contact te zoeken met de predikant om je vragen en wensen te bespreken.

Ds. Hans Reedijk