Contactadressen Contactadressen


Predikant
dominee

Scriba
Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk 
IJsselmeerdijk 4 
1474 MX Oosthuizen
0299-403894
scriba

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters

Diakenen
diaconie

De Walvis
redactie walvis

Website
website


LEDENREGISTRATIE PROTESTANTSE KERK (LRP)
Wij maken gebruik van dit volledig via internet geautomatiseerde systeem. De gegevens van de personen zoals die voorheen bij de S.M.R.A. geregistreerd stonden, zijn overgenomen in LRP. 

Vervolgens komen nieuwe mutaties binnen, gedeeltelijk via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). De mutaties die via GBA en SILA binnenkomen zijn verhuizingen, verbintenissen, (huwelijk, geregistreerd partnerschap) en overlijden. Maar dit alleen voor personen die bij de burgerlijke stand een kerkelijke aanduiding hebben. Er komen in ieder geval via de burgerlijke stand geen nieuwe personen meer bij met een kerkelijke aanduiding. Dit betekent dat alle mutaties van personen zonder kerkelijke aanduiding bij de Burgerlijke Gemeenten, waaronder ook geboorten, niet via de GBA meer bij ons binnenkomen. 

Dringend verzoeken wij u alle wijzigingen in de gezinssituatie aan onze kerkelijke gemeente door te geven; dit kan door een bericht te sturen aan onze scriba, zie hierboven. Dit is heel belangrijk om onze ledenadministratie compleet te houden. Doop en kerkelijke Inzegeningen worden door de predikant in een register bijgehouden en door de ledenadministrateur verwerkt in LRP. 

Tenslotte wijzen wij nog op de mogelijkheid van "voorkeurslidmaatschap". Dit gaat om een lid dat een sterke verbintenis voelt met en ingeschreven wenst te worden bij een Kerkelijke Gemeente die zich buiten de gemeente bevindt waar hij/zij geografisch toe behoort. Via LRP kan aan die wens voldaan worden. 

Veiligheid
De privacy van gemeenteleden is met het LRP-systeem goed gewaarborgd. Gebruikers krijgen alleen toegang tot het systeem met een persoonlijke authenticatiesleutel. Dit is een apparaat ter grootte van een USB stick dat een uniek getal genereert. In combinatie met een aanmeldnaam en een wachtwoord vindt de identificatie plaats. Het systeem voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

terug