Links Links
 

Protestantse Kerk Nederland

Bijbelleesrooster
Op deze pagina kunt u dagelijks de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).

Stichting Oude Hollandse Kerken
De Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk, Oudendijk en (alleen in de zomermaanden) in Oosthuizen. De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). De SOHK bevordert de instandhouding van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Onze gemeente is eerste gebruiker van de gebouwen in Beets, Kwadijk, Oudendijk en Oosthuizen. Deze vier kerken hebben elk een eigen website waarop o.a. informatie te vinden is over de activiteiten die de lokale commissies organiseren. Dat kunnen zijn: exposities van beeldende kunstenaars, muziekvoorstellingen, orgelconcerten en meer. 
de Kerk in Beets
de Kerk in Kwadijk
de kerk in Oosthuizen
de Kerk in Oudendijk

Websites van buurgemeenten:
Protestantse gemeente Koggenland
Hervormde gemeente De Purmer
Kerkgemeente Edam
Protestantse gemeente Volendam
Protestantse gemeenten Purmerend


 

terug