Ons contactblad 'De Walvis' Ons contactblad 'De Walvis'
 

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk. Het verschijnt 6 keer per jaar (meestal in de zomermaanden maar 1 keer). Het blad wordt binnen de gemeentegrenzen door vrijwilligers bezorgd en buiten de gemeente per post verstuurd. Voor de papieren versie wordt per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.
U kunt de laatste editie hier ophalen en de voorlaatste hier. Heeft u zelf een bijdrage voor De Walvis, dan kunt u die aanleveren bij de redactie van de Walvis. In de Walvis staat een schema voor de (uiterste) inleverdata.

 

 
terug