Algemeen Algemeen
Algemene gegevens
Naam: Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk
RSIN/Fiscaal nummer:
KvK - nummer:
824 132 725
76905586
Website adres: www.pknzo.nl
E-mail: scriba
predikant
diaconie
kerkrentmeesters
redactie kerkblad
Adres: IJsselmeerdijk 4, 1474 MX  Oosthuizen

De Protestantse gemeente te Zeevang en Oudendijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). Wij zijn een kleine, actieve geloofsgemeenschap die probeert dienend in de dorpssamenleving van de Zeevang en Oudendijk te staan. De mensen in onze dorpen zijn voor het overgrote deel niet-kerkgebonden. 
Openheid en tolerantie behoren tot de belangrijkste waarden van die tradities. We willen een diaconaal missionaire gemeente zijn die midden in de dorpssamenlevingen van de gemeente Zeevang en het dorp Oudendijk staat. 

Ons beleidsplan vindt u hier.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland


 
terug