Collecten Collecten

/uploads/klant695/pdf/collecten_cvd_2023.pdf
Collecten
Meer informatie over collecten vindt u in ons kerkblad 'De Walvis'.

Collectebonnen
Voor en na de viering kunt u collectebonnen kopen in de volgende coupures:

  • 20 bonnen @  € 1,00 = totaal € 20,- per serie
  • 20 bonnen @  € 2,00 = totaal € 40,- per serie

U kunt ze kopen bij Ted Landaal en Peter Verschoor. U kunt contant betalen of, bij voorkeur, achteraf het bedrag overmaken.
Het voordeel van het kopen van collectebonnen zit in de mogelijkheid die de belastingdienst heeft om giften via uw aanslagbiljet op te geven, en zo aftrekbaar te maken. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat u dan minimaal 1% van uw bruto inkomen als giften moet hebben gegeven aan "goede doelen", verenigingen en instellingen. U kunt ook overwegen gebruik te maken van de fiscaal aantrekkelijke regeling "periodieke gift". U leest er meer over op de site van de belastingdienst.

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan, maar wel een gift willen geven voor de collecte van die zondag, dan kan dat natuurlijk altijd. Dit kunt u doen door een gift, met vermelding van het doel en de datum, over te maken naar de diaconie van de PKN gemeente Zeevang, te Beets, rekeningnummer NL59 RABO 0367 3008 42.

Voor inzagen in de jaarrekeningen en begrotingen van kerkrentmeesters en diaconie kunt u een mailtje sturen naar kerkrentmeesters@pknzo.nl of diaconie@pknzo.nl.

Voor een overzicht van de opbrensten van de diaconale collectes klikt u HIER

Voor een overzicht van de opbrensten van de collectes voor de kerkrentmeesters klikt u HIER

terug