Schildersclub Schildersclub

Schilderen met Reijer Sluis
Met regelmaat gaat een groep mensen schilderen onder leiding van Reijer Sluis. Ze maken schilderijen voor Pasen en de Veertigdagentijd en de Kerst met de Advent. Maar het is ook mogelijk om de lestijd te gebruiken voor eigen werk en zelf onderwerpen te kiezen. De ervaring leert dat het erg verrijkend is om zo creatief bezig te zijn met elkaar en met de Bijbel. De precieze tijden, de data en de plaats zullen met de deelnemers worden besproken en in de Walvis gepubliceerd.

Enkele voorbeelden:

Nan Kalverboer. Als de vrede dan niet begint bij de groten der aarde. Bij wie dan wel? We zien een kleine smederij en een smid aan het werk. Hij  smeedt een wapen óm tot ploeg. Vrede begint niet met grote woorden. Vrede begint in de kleine smederij van je eigen hart. In het verborgene wordt boosheid omgesmeed in vrede.

Francine Habets. Vrede komt niet vanzelf. Er ís geen weg naar vrede. Vrede is zélf de weg. Inzetten voor vrede is als het ploegen in een akker vol stenen. Tegen beter weten in. Blijven inzetten voor vrede, kán. Als je wordt aangevuurd door een visioen van de vrede. In Bijbelse Beeldtaal heet dat visioen: 'het Hemelse Jeruzalem'.

Lydeke Vroom. Wanneer ons de vrede maar niet lukt. Wanneer we worden verscheurd door de onvrede en het kwaad ons treft. Dan kijken we naar de hemel en roepen naar God: 'Waar zijt Gij?!'. Dan breekt het hart van God in tweeën en rolt er een dikke traan over Gods wang omdat God niet machtiger is dan mensen goed zijn.

Dirk van Ark. Een ongetrouwd meisje van zestien belichaamt de hoop van het Joodse volk dat door de Romeinse Bezetters wordt onderdrukt. Bezwangerd geraakt van het visioen van de hoop. Onderweg in de donkere nacht die het leven soms is, blijft zij haar geloof, hoop en liefde trouw dat zij koestert met beide handen. 

Corrie van Ark. Achter de drie cadeaus van de sterrenkundigen zit een diepere betekenis verscholen. Góud staat voor de heiligheid. Wíerook staat voor overgave en gebed. Met mírre wordt een gestorven mens gebalsemd. Zo zal het levensverhaal van Jezus Christus gaan: Zoon van God en zoon van mensen.

(teksten: Hans Reedijk)
 

terug