Protestantse Kerk Nederland

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. 
Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. 
We leren erdoor te leven onder de open hemel van Gods liefde. In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. 

De kerk is meer dan alleen maar een menselijke vereniging. 
De kerk bestaat bij de gratie van Jezus. 
Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. 
Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden. Daar is kerk.
Naar de website van de PKN

Bijbelleesrooster

Op deze pagina kunt u dagelijks de dagtekst van het NBG-bijbelleesrooster lezen (uit De Nieuwe Bijbelvertaling).
Naar de website

Stichting Oude Hollandse Kerken

De Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Kwadijk, Oudendijk en (alleen in de zomermaanden) in Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). 
De SOHK bevordert de instandhouding van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. 

Onze gemeente is eerste gebruiker van de gebouwen in Beets, Kwadijk, Oudendijk en Oosthuizen. Voor meer informatie over de kerkgebouwen kunt u kijken op de website van Stichting Oude Hollandse Kerken: SOHK-website.

Deze vier kerken hebben elk een eigen website waarop o.a. informatie te vinden is over de activiteiten die de lokale commissies organiseren. Dat kunnen zijn: exposities van beeldende kunstenaars, muziekvoorstellingen, orgelconcerten en meer. 

de Kerk in Beets 
de Kerk in Kwadijk 
de kerk in Oosthuizen 
de Kerk in Oudendijk

Websites van buurgemeenten

Protestantse gemeente Koggenland

Hervormde gemeente De Purmer

Kerkgemeente Edam

Protestantse gemeente Volendam

Protestantse gemeenten Purmerend