WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk. Wij werken nauw samen met de Protestantse Gemeente Koggenland en u zult op deze website ook informatie treffen die beide gemeenten betreft.

NIEUWSBRIEF
Met een nieuwsbrief willen beide kerkenraden in samenwerking u de komende tijd op de hoogte houden van datgene wat er in onze gemeenten zich afspeelt. Het gaat hier niet alleen over de kerkdiensten die wel of niet doorgang vinden maar ook zult u zover mogelijk een pastoraal schrijven aan treffen. Verder kunt in de nieuwsbrief informatie vinden over kerkdiensten die via internet zijn te volgen. In deze moeilijke en wat eenzame periode wensen wij u veel sterkte toe. De nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.

CORONAVIRUS 1
Gezien de recente ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus neemt de kerkenraad het advies over van de landelijke en provinciale richtlijnen van de pkn om alle kerkelijke activiteiten af te gelasten tot in elk geval 31 maart. Ik hoop dat we deze lastige tijd als gemeente goed gaan doorkomen en ik wens u alle sterkte. Uiteraard kunt u een beroep op mij blijven doen.
Namens de kerkenraad,

Hans Reedijk

CORONAVIRUS 2
De maatregelen mbt het coronavirus na 11 mei zijn gewijzigd (citaat):

“…….Als we het virus onder controle houden, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden en stranden weer open. Ook hoopt het kabinet dat het maximumaantal bezoekers kan worden uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten.”

Hieruit volgt dat de kerkdiensten tot en met 30 juni niet doorgaan. Helaas moeten ook wij deze maatregelen volgen en hoop u hiermee geïnformeerd te hebben omtrent de diensten. Ik hoop dat we elkaar snel onder betere omstandigheden en in goede gezondheid treffen. 

Namens de kerkenraad,
Willie Koole, scriba

GESPREKSGROEP
De gespreksgroep onder leiding van ds. Hans Reedijk is op 9 januari jl. gestart. Handleiding voor de gesprekken is het boekwerkje "De Doornse Catechismus". We komen op de donderdagen bij elkaar in de consistorie van de kerk in Beets. Uiteraard ligt deze gespreksgroep nu ook stil vanwege het coronavirus. Hebt u ook belangstelling om mee te doen aan de gesprekskring neem dan contact op met ds. Hans Reedijk.