WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk. Wij werken nauw samen met de Protestantse Gemeente Koggenland en u zult op deze website ook informatie treffen die beide gemeenten betreft.

NIEUWSBRIEF
Met een nieuwsbrief willen beide kerkenraden in samenwerking u de komende tijd op de hoogte houden van datgene wat er in onze gemeenten zich afspeelt. Het gaat hier niet alleen over de kerkdiensten die wel of niet doorgang vinden maar ook zult u zover mogelijk een pastoraal schrijven aan treffen. Verder kunt in de nieuwsbrief informatie vinden over kerkdiensten die via internet zijn te volgen. In deze moeilijke en wat eenzame periode wensen wij u veel sterkte toe. De nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken. 

CORONAVIRUS
Voor het laatste nieuws over het coronavirus en wat dat betekent voor onze kerkelijke gemeente verwijzen wij u naar de nieuwsbrief (zie hierboven). Naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen is er een extra editie van de nieuwsbrief en die kun u hier downloaden.