Rituelen Rituelen

Afscheidsritueel
In onze gemeente is er nagedacht hoe wij zo'n gedachtenis-object vorm zouden kunnen geven. Inmiddels heeft de liturgiegroep uit de vele voorstellen van gemeenteleden een keuze gemaakt en dit aan de kerkenraad voorgelegd. Deze kon zich in dit voorstel vinden en legt het momenteel voor aan de plaatselijke commissie van de kerk van Beets (waar we dit gedenkteken een plek willen geven).

Gedachtenis-zondag
Op de zondag voor de 1e Advent gedenkt onze kerkelijk gemeente alle gemeenteleden die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. In deze dienst wordt daarbij stil gestaan en ontsteken we voor alle overledenen een kaarsje aan.

 

doopboom

Doopritueel
In onze gemeente worden nieuwe doopleden toegevoegd op de levensboom, door hun (doop)naam op een van de bladeren te borduren. Deze wordt dan tijdens de doopdienst aan de gemeente bekend gemaakt.
 

terug